Teisinė informacija ir naudojimosi sąlygos

Duomenų apsauga

Kontaktinė mokyklų, dalyvaujančių projekte, informacija surinkta iš oficialių šaltinų (LR Švietimo ministerijos valdomos duomenų bazės ir pačių gimnazijų tinklalapių). Ši informacija bus atnaujinama kasmet, pasikeitus dalyvių sąrašui.

Visa informacija, pateikiama atskiruose tinklaraščio įrašuose, yra šių įrašų autorių atsakomybė (žr. sąlygas žemiau).

Norėdamos paskelbti naujieną MEPA tinklaraštyje, autoriai turi pateikti savo el. pašto adresą ir telefoną. Europos Parlamentas tvarko šiuos asmens duomenis vadovaudamasis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniais.

 1. Kas tvarko Jūsų asmens duomenis?
  • Europos Parlamentas veikia kaip duomenų kontrolierius, o duomenis tvarko Europos Parlamento biuras Lietuvoje, atstovaujamas Daivos Jakaitės.
  • Jūs galite susisiekti su kontrolieriumi el. paštu epvilnius@europarl.europa.eu arba telefonu +370 5 212 07 66
 2. 2 Kokiu tikslu renkami Jūsų asmens duomenys?
  • Jūsų asmens duomenys renkami tam, kad iškilus klausimams, galėtume susisiekti su Jumis dėl Jūsų parašytos naujienos MEPA tinklaraščiui.
 3. Koks yra duomenų rinkimo teisinis pagrindas?
  • Jūsų sutikimas prisidėti prie MEPA tinklaraščio kūrimo ir pateikti naujienas apie MEPA projekto metu įgyvendintas iniciatyvas.
 4. Kokius asmens duomenis renkame?
  • Prašome pateikti Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį.
 5. Kaip tvarkysime Jūsų duomenis?
  • El. pašto adresas ir telefonas bus prieinamas puslapio administratoriui ribotą laiką, iki bus patvirtintas Jūsų įrašas tinklaraštyje. Patvirtinus įrašą duomenys bus ištrinti. Prie šios informacijos turi prieiga turinio administratorius (t. y. EP biuro Lietuvoje atstovas) ir techninio palaikymo įmonės darbuotojas.
 6. Kiek saugosime Jūsų asmens duomenis?
  • Jūsų duomenis bus laikomi sistemoje ne ilgiau nei vieną darbo dieną.
 7. Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjas?
  • MEPA tinklaraščio administratorius, t. y. EP biuro Lietuvoje darbuotojas.
 8. Ar Jūsų duomenimis bus pasidalinti su ne ES valstybe ar tarptautine organizacija?
  • Ne, Jūsų duomenimis dalinamasi nebus.
 9. Ar taikome automatizuotus procesus duomenų apdorojimui ir rūšiavimui, kurie galėtų turėti Jums įtakos?
  • Ne
 10. Kokias teises turite?
  • Jūs galite:
  • Gauti savo asmens duomenis.
  • Pataisyti pateiktus asmens duomenis.
  • Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis.
  • Atsiimti sutikimą bet kuriuo metu, kas neturi teisinio poveikio duomenų apdorojimui, atliktam iki sutikimas buvo panaikintas.
  • Susisiekti su Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu data-protection@europarl.europa.eu
  • Pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui edps@edps.europa.eu

 

Autorių teisės

Šioje tinklavietėje pateikiama tekstinė ir multimedijos informacija, kaip antai tekstai, nuotraukos, garso ir vaizdo ištraukos, saugoma nacionalinės ir tarptautinės teisės normų, taikomų intelektinės nuosavybės teisėms.

Vartotojai įsipareigoja gerbti Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, nepažeisdami pagal pagrįstas teisines nuostatas numatytų teisių ir išimčių.

MEPA tinklaraščio dalyje skelbiami įrašai įkeliami MEPA projekte dalyvaujančių gimnazijų ir profesinių mokyklų, kurios prisiima visą atsakomybę už tekstų ir nuotraukų autorystę ir jų bei kitų išteklių naudojimą. Skelbdamos įrašus čia, jos patvirtina esančios tekstų autorės, turinčios visas teises skelbti nuotraukas ir nepažeidžiančios atvaizdo ir kitų trečiųjų asmenų teisių.

Už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl tinklaraščio autorių paskelbtos informacijos ar nuotraukas atsako atitinkamo tinklaraščio įrašo autoriai.

Gali būti, kad nepaisant nuoseklių pastangų, tinklalapyje pateikta medžiaga bus paskelbta neatsiklausus autorių. Jei esate autorius ar teisių turėtojas, arba Jums pavyko nustatyti autorių ar teisių turėtoją, arba pastebėjote mūsų paliktą klaidą, prašome pranešti apie tai tinklavietės administratoriui epvilnius@europarl.europa.eu.

Paprastai pakartotinai naudoti (atgaminti arba naudoti) šiame tinklalapyje paskelbtą informaciją (tekstinę ir multimedijos medžiagą) leidžiama asmeniniais arba komercinio ar nekomercinio pakartotino skelbimo tikslais, išsaugant atgaminamos medžiagos vientisumą ir nurodant šaltinį bei naujienos autorių.

Pakartotinai skelbiant tinklavietės tekstinę arba multimedijos medžiagą visuomet privalo būti pateikiama viso turinio ar tinklalapio, iš kurio medžiaga paimta, universaliojo ištekliaus adreso (URL) nuoroda.

Versti tekstus į kitą kalbą leidžiama su sąlyga, kad bus matomai nurodomas šaltinis.

Kilus abejonių dėl minėtųjų teisių turėtojų tapatybės ar dėl tam tikros medžiagos naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į tinklavietės administratorių.

 

Atsakomybės ribojimas

Šiuo tinklalapiu EP biuras Lietuvoje siekia pristatyti visuomenei projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ ir jo dalyvių vykdomą veiklą.

Siekiame, kad ši informacija būtų išsami ir tiksli. EPBL, kai tik jam bus pranešta apie pastebėtas klaidas, padarys viską, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. EPBL prisiima atsakomybę tik už dėl jo klaidų atsiradusią žalą.

EPBL neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti naudojantis šia tinklaviete. Mes stengiamės padaryti viską, kad dėl techninių klaidų turėtumėte kuo mažiau nepatogumų.

EP biuras Lietuvoje negali užtikrinti informacijos, patenkančios į šią tinklavietę iš išorės šaltinių, patikimumo ar naujumo. Kartais informacija, pateikta šioje tinklavietėje, yra susijusi su išorės tinklavietėmis, kurių EPBL nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės.