5 MEPA seminaras Alytaus ir Marijampolės regionų aktyvistams 5

Šio regioninio seminaro tikslas – pristatyti MEPA mokykloms pagrindines komunikacinių projektų įgyvendinimo taisykles, išmokyti jas efektyviai planuoti renginius ir projektus, ieškoti partnerių, numatyti komunikacijos etapus ir įvertinti įgyvendintą projektą.

Tikimės, kad toks seminaras padės dalyviams sėkmingai įgyvendinti renginius ar idėjas, skirtas MEPA projekto temoms (pvz., klimato kaitai, ES biudžetui, žmogaus teisėms ir Sacharovo premijai ir pan.).

Registruotis į seminarą kviečiame Alytaus ir Marijampolės regiono MEPA mokyklas https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Marijampole1203 Iš vienos mokyklos kviečiamas vienas mokytojas ir vienas moksleivis (arba du moksleiviai).

Tai pirmas tokio pobūdžio regioninis seminaras. Antras planuojamas Vilniuje, 2020 metų pradžioje.

Europos Parlamento biuras Lietuvoje